Phòng Hành Chính - Quản Trị

Chế độ - Chính sách
Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 5 tháng đầu năm 2019 In Email
Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 00:39

Chi tiết xem file đính kèm.

 
Danh sách dự kiến xét học bổng In Email
Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 00:36

Chi tiết xem file đính kèm

 
Hướng dẫn nộp giấy bổ sung và nộp đơn lần đầu miễn giảm học phí In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 14:10

Theo quy định, tương tự như các học kỳ trước, để tiếp tục nhận lại tiền cấp bù miễn, giảm học phí (MG HP), vào giữa mỗi học kỳ kế tiếp, toàn bộ HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước (cần nộp lại “giấy bổ sung MG HP”), hoặc lần đầu tiên làm đơn (cần nộp bộ đơn đề nghị MG HP lần đầu), sẽ nhận lại tiền theo hình thức được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản”được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận)

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 4
Trang chủ Chế độ - Chính sách