Phòng Hành Chính - Quản Trị

Chế độ HSSV
Danh sách dự kiến xét học bổng In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 07:50

Chi tiết xem file đính kèm

 
Hướng dẫn nộp bổ sung miễn giảm học phí In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 12:40

Tiếp tục nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV Khóa 2014 (HK6), Khóa 2015 (HK4), Khóa 2016 (HK2) (TIÊU CHUẨN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017) Đối với HSSV đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước Không thuộc đối tượng bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật hoặc học lưu ban, học lại, học bổ sung

Đọc thêm...
 
Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 6 tháng đầu năm 2016 In Email
Thứ năm, 03 Tháng 11 2016 12:22

Chi tiết xem file đính kèm

Attachments:
FileFile size
Download this file (161101DKienXetMg6D16K13.pdf)Khóa 2013106 Kb
Download this file (161101DKienXetMg6D16K14.pdf)Khóa 2014170 Kb
Download this file (161101DKienXetMg6D16K15.pdf)Khóa 2015211 Kb
 
Danh sách dự kiến xét học bổng khóa 2013-HK6 In Email
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 20:57

Chi tiết xem file đính kèm

 
Danh sách dự kiến xét học bổng khóa 2014-HK4 In Email
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 20:54

Chi tiết xem file đính kèm

 
Danh sách dự kiến xét học bổng khóa 2015-HK1 In Email
Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 06:57

Chi tiết xem file đính kèm

 
Danh sách dự kiến xét học bổng khóa 2014-HK3 In Email
Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 06:55

Chi tiết xem file đính kèm.

 
Danh sách dự kiến xét học bổng khóa 2013-HK5 In Email
Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 06:52

Chi tiết xem file đính kèm

 
Thông báo nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm hoc phí 6 tháng đầu năm 2016 In Email
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 13:20

Tiếp tục nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV Khóa 2013 (HK6), Khóa 2014 (HK4) Khóa 2015 (HK2) (TIÊU CHUẨN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016) Đối với HSSV đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước Không thuộc đối tượng bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật

Đọc thêm...
 
Thông báo đã chuyển qua ATM tiền cấp bù miễn, giảm học phí In Email
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 12:30

Đã chuyển tiền cấp bù miễn, giảm học phí của 6 tháng đầu năm 2015 (KH. 2012-HK6, KH. 2013-HK4, KH. 2014-HK2), và của 4 tháng cuối năm 2015 (KH. 2013-HK5, KH. 2014-HK3, KH. 2015-HK1)

Attachments:
FileFile size
Download this file (DSachKquanNhanCapBuK12Hk6.pdf)Danh sách HK6 - Khóa 2012445 Kb
Đọc thêm...
 


Trang chủ Chế độ - Chính sách Chế độ HSSV