Phòng Hành Chính - Quản Trị

Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 In Email
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 00:00

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

Số: 1265/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30   tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc  triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập của năm 2017  và kế hoạch công khai Bản Kê khai tài sản.

                                    Kính gởi:  -  Ban Giám hiệu.

                                                      - Trưởng - Phó các Phòng, Khoa, Bộ môn.

                                                      - Các viên chức: Kế tóan, mua sắm vật tư, Tuyển sinh

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Theo công văn số 10575/BCT-TTB ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định báo cáo công tác minh bạch tài sản, thu nhập; và công văn số 11038/BCT-TTB ngày 22/11/2017 của Bộ Công Thương triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

Nhà trường triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập trong công chức-viên chức thuộc trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng năm 2017 như sau:

 

I) NỘI DUNG – NGHĨA VỤ KÊ KHAI:

1.   Người có nghĩa vụ kê khai, cần kê khai tài sản, thu nhập (“đánh máy” vi tính) theo các nội dung trong bản “Kê khai tài sản, thu nhập” năm 2017 (file mềm bản kê khai được đăng tải trên trang web Trường, nội dung mẫu kê khai “giống mẫu của năm 2015, 2016”. Đồng thời có đăng tải kèm theo Phụ lục III hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập  của Thanh tra Chính phủ, để quý Thầy/ cô liên quan nghiên cứu thực hiện).

2.   Lưu ý trong bản “Kê khai tài sản, thu nhập”:

2.1. Phần II(Thông tin mô tả về tài sản): Bao gồm các thông tin về tài sản đã kê khai từ năm 2016 trở về trước và các thông tin về tài sản mới phát sinh (nếu có) trong năm 2017 (được ghép chung). Cần điền đầy đủ số liệu theo từng tiêu đề quy định (...,Giấy chứng nhận quyền sở hữu số ..., ....).

2.2Phần III(Giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập): Trình bày riêng các thông tin về tài sản mới phát sinh  (nếu có) trong năm 2017 (tham khảo Phụ lục III, trang 6 - Giải trình sự biến động của tài sản tăng thêm).

 

II) TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1.Sau khi “đánh máy” hoàn chỉnh vào bản kê khai theo quy định, cần in ra 04 bộ, người khai cần ký tươi (dùng bút mực xanh) trên từng trang của 04 bộ (sau đó người kê khai giữ lại 01 bộ để lưu).

2.Thời gian từng công chức – viên chức liên quan trực tiếp nộp lại 03 Bộ kê khai/người về phòng Hành chính-Quản trị: Trước ngày 20/12/2017 để nhà trường tổng hợp – báo cáo, chuyển nộp về Bộ chủ quản.

 

III) KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI:

1. Hình thức, địa điểm, thời gian công khai: Nhà trường công khai các bản “Kê khai tài sản, thu nhập” năm 2017 của các công chức-viên chức thuộc đối tượng người có nghĩa vụ kê khai, theo hình thức niêm yết tại Thư viện của nhà trường trong thời gian từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018, để mọi người trong nhà trường có thể xem.

2. Phòng Hành chính-Quản trị: Chịu trách nhiệm chuẩn bị cung cấp các tài liệu liên quan công khai: Bản danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai, các bản kê khai tương ứng, sổ tiếp nhận các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai.

3. Phòng Đào tạo: Giao nhiệm vụ cho các viên chức trực thư viện khi công tác chuyên môn kết hợp bảo vệ, bảo quản  các tài liệu, các bản kê khai tài sản./. 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu Văn thư, P HCQT, Phòng Đào tạo.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

LÊ ĐÌNH KHA

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (mau_ke_kkhai_tsN17 TheoND78.doc)Mẫu kê khai61 Kb
Download this file (Phuluc3TheoND78 Hướng dẫn Mẫu kê khai.doc)Phụ lục115 Kb
 

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay39
mod_vvisit_counterHôm qua33
mod_vvisit_counterTuần này292
mod_vvisit_counterTháng này712
mod_vvisit_counterTất cả384282

Hôm nay: 16/12/18
Hiện có 5 khách Trực tuyến
Trang chủ Thông báo Thông báo kê khai tài sản, thu nhập năm 2017