Phòng Hành Chính - Quản Trị

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 In Email
Thứ hai, 31 Tháng 10 2011 12:37

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Attachments:
FileFile size
Download this file (10_2010_42.doc)Luật bảo hiển xã hội 238 Kb
 
Trang chủ Văn bản Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006