Phòng Hành Chính - Quản Trị

Luật giáo dục In Email
Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 22:47

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về giáo dục.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.

Attachments:
FileFile size
Download this file (LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf)Luật giáo dục504 Kb
 
Trang chủ Văn bản Luật giáo dục