logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo đóng tiền bảo hiểm y tế trực tiếp tại nhà trường đến hết ngày 28/12/2021. Đối với 4 khóa (2018, 2019, 2020, 2021)

18.12.21 | 2607 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KỸ THUẬT
CAO THẮNG
----------

Số: 1420 /TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng  12  năm 2021

 

­­­­­­­­THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM TRỰC TIẾP TẠI NHÀ TRƯỜNG

PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC TRONG HSSV NĂM HỌC 2021-2022

TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN NGÀY 28/12/2021

ĐỐI VỚI 04 KHÓA (2018, 2019, 2020, VÀ 2021)

 

Do chỉ còn một số ít HSSV nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2021-2022. Nay nhà trường tổ chức đợt thu nhận bổ sung nhanh tiền đóng BHYT HSSV (thu phí 563.220đ/HSSV/12tháng, hiệu lực thẻ từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022). Sinh viên cần thực hiện đủ 4 bước khi đóng tiền “trực tiếp” tại nhà trường (Địa điểm tại phòng Hành chính – Quản trị, tầng trệt khu nhà E, chỗ đóng mộc. Không còn đóng qua ngân hàng hoặc Momo, …).

Lưu ý:

* Đối với HSSV khoá 2018, khoá 2019, khoá 2020:

- Những HSSV có đóng tiền BH y tế trong năm học liền kề cũ (NH 2020-2021), chỉ cần thực hiện Bước 4 (đến trường trực tiếp đóng tiền BHYT) để gia hạn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT trong năm 2022 là xong. Không cần thực hiện từ Bước 1 đến Bước 3.

- Trường hợp HSSV không đóng tiền BH y tế trong năm học liền kề cũ NH 2020-2021 (được xem là tăng mới BHYT của năm học này), cần thực hiện đủ 4 bước được hướng dẫn trong phần kế tiếp bên dưới (thực hiện thiếu sẽ không có thẻ BHYT).

*Đối với HSSV khoá 2021: Cần thực hiện đủ 4 bước được hướng dẫn trong phần kế tiếp bên dưới (thực hiện thiếu sẽ không có thẻ BHYT).

04 bước cần thực hiện như sau:

Œ Bước 1- Tải về máy tính các tài liệu liên quan (hoặc GVCN gởi file word “Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại nhà trường” qua group lớp):

 HSSV vào trang chủ của Nhà trường tại  http://www.caothang.edu.vn/  è Kéo màn hình xuống cuối trang è Trong vùng chuyên đề “Tin tức từ Phòng-Khoaè Nhấn chọn mục “P.HC-QT - Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại nhà trường”.

Xem chi tiết văn bản “Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại nhà trường” do trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ban hành ngày 18/12/2021. Đồng thời ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục kèm theo” để tải về máy tính Phụ lục 1 - “Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2022” (có hướng dẫn cách thức chọn bệnh viện), và Phụ lục 2 - tờ “Đăng ký BH y tế - Giá trị từ 01/01/2022”.

 Bước 2 - Thu thập, chuẩn bị thông tin: In ra Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế” (ở đầu trang có hướng dẫn cách ghi). Dựa vào thông tin các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND) để ghi vào “Tờ đăng ký BH Y tế”. Ghi sai, có thể dùng bút xóa để chỉnh sửa.

Đồng thời, nhằm giúp thuận lợi khi thực hiện Bước 3. Sinh viên dùng điện thoại (nếu dùng điện thoại Iphone, SV chuyển sang mode “ most compatible” (tương thích nhất) để chụp, file ảnh có định dạng *.JPG) chụp hình mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân (hoặc CCCD) của SV, chụp hình mặt trước Thẻ BH y tế của SV  khi còn học trường phổ thông hoặc của năm cũ liền kề gần nhất (nếu có) và chụp hình Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế khi đã ghi đủ thông tin.

Ž Bước 3 – Vào trang web Phòng Hành chính-Quản trị nhập trực tuyến ở mục “Đăng ký BH y tế”:

*3.1 Trong trang chủ, ở hàng ngang thứ 4 từ trên đếm xuống: Nhấn chọn mục số 6Phòng è Sẽ hiện ra một danh sách thả xuống, nhấn chọn mục số 4: Phòng Hành chính-Quản trịè Sẽ hiện ra trang web của Phòng Hành chính-Quản trị. Ở hàng ngang thứ 3: Nhấn chọn mục số 5 “Chế độ chính sách” è Sẽ hiện ra một danh sách thả xuống, nhấn chọn mục đầu tiên: “Đăng ký BH y tế”.

*3.2 Thực hiện các thao tác “Đăng ký BH y tế” trực tuyến:

s3.2.1 Xuất hiện hộp thoại email, SV nhập địa chỉ email nhà trường đã tạo cho SV và nhập tiếp số chứng minh nhân.

s3.2.2 Nếu nhập email đúng và nhập đúng số CMND, vẫn không vào được màn hỉnh nhập trực tuyến Đăng ký BHYT. Là do khi nhập thông tin xin xét tuyển sinh trước đó tại trường, SV đã nhập sai số CMND. Cần liên hệ qua zalo của thầy Lê Hiếu Để (093.863.0097) để điều chỉnh lại số CMND được lưu sẵn trong máy nhà trường theo số đúng. Sau đó thực hiện lại từ đầu Bước Ž.

s3.2.3  Sinh viên sử dụng thông tin đã ghi đầy đủ trên Tờ đăng ký BH Y tế để bắt đầu nhập TRỰC TUYẾN. Khi nhập xong, nhấn chọn nút ĐĂNG KÝ  để kết thúc.

Có thể chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã nhập trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2021 đến ngày 28/12/2021 (thao tác lại như mục Ž)

Cần tư vấn thêm cách nhập trực tuyến, liên hệ qua zalo của thầy Để: 093.863.0097

 

 Bước 4: Đến trường CĐ KT Cao Thắng đóng trực tiếp tiền BHYT:

4.1 Mang theo bản gốc:  Chứng minh nhân dân (hoặc CCCD) của SV; Thẻ BH y tế của SV khi còn học trường phổ thông hoặc của năm cũ liền kề gần nhất (nếu có); Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế” khi đã ghi đủ thông tin (đối với trường hợp tăng mới BHYT).

4.2 Mức tiền đóng BH y tế 563.220đ/HSSV/12tháng. Thời gian đóng từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 28/12/2021. Địa điểm đóng tiền tại phòng Hành chính – Quản trị liên hệ cô Chi văn thư (tầng trệt, khu nhà E, chỗ đóng mộc).

Nay thông báo đến toàn thể Sinh viên thuộc Nhà trường để cùng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng, Khoa, BM  liên quan
- Các lớp HSSV.
- Lưu VT, CĐ HSSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỐNG THANH NHÂN

=====

.:: Văn bản và các phụ lục kèm theo