logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Danh bạ điện thoại nội bộ

31.10.11 | 907 |

 

STT

ĐƠN VỊ PHÒNG-KHOA

SỐ NỘI BỘ

SỐ MÁY BÀN

01

    Phòng Tổ chức-Hành chánh

11

028.38215951 , 028.38215250

02

    Phòng Công tác Chính trị-HSSV

12

028.38214636

03

    Phòng Quản trị đời sống- Ký túc xá

13

028.38213755 , 028.39235877

04

    Văn phòng Bộ môn Tin học khoa ĐTTH

14

 

05

    Khoa Giáo dục-Đại cương

15

 

06

    Phòng Khoa học công nghệ và HTQT

16

028.38213112

07

    Phòng Đào tạo

17

028.38212868

08

    Văn phòng Đảng ủy

18

 

09

    Phòng Tài chính-Kế toán

19

028.39143051

10

    Căn tin

20

 

11

    Khoa Điện-Điện lạnh

21

 

12

    Khoa Cơ khí Động lực (2)

22

 

13

    Bộ môn Kinh tế

 

 

14

    Khoa Cơ khí -Động lực

25

 

15

    Khoa Cơ khí (sửa chữa)

26

 

16

    Phòng họp

27

 

17

    Phòng Hội thảo

28

 

18

    Thư viện

29

 

19

    Khoa Điện tử-Tin học

30

 

20

    Khoa Cơ khí (chế tạo)

31