logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Nhân sự

06.02.17 | 1275 |

STT Họ và Tên  Chức vụ
1 Tống Thanh Nhân Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thanh Nhã  
3 Nguyễn Thanh An Phó Trưởng Phòng
4 Trần Văn Tài  
5 Lê Cảnh Kim Chi  
6 Ngô Thị Mỹ Lợi  
7 Võ Bình Phước  
8 Phan Duy Khương  
9 Nguyễn Văn Thái