logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Chức năng và nhiệm vụ

06.02.17 | 928 |

NGUYỄN THANH NHÃ: (Bộ phận Thi đua – Tuyển dụng – Hành chính)

        - Công tác khen thưởng và kỷ luật
        - Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, giáo viên

        - Công tác thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB-GV-CNV và HSSV
          trong trường. 
        - Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường
        - Phụ trách các buổi liên hoan họp mặt của nhà trường
        - Công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ
        - Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của nhà trường.
        - Ký các loại công văn giấy tờ theo sự uỷ quyền của Hiệu trưỏng
        - Quản lý các xe ô tô
        - Điều động sử dụng xe ô tô
        - Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công

TRẦN VĂN TÀI: (Bộ phận Tổ chức – Lao động tiền lương – Chế độ cán bộ viên chức)

        - Quản lý công tác tổ chức, nhân sự. Quản lý công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự đề bạt cán bộ,
          Phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận.
        - Trình Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm, Điều động cán bộ, giáo viên,
          công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng.
        - Công tác quản lý lao động và tiền lương
        - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng CB-GV
        - Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động
        - Xét biên chế và thi tuyển công chức viên chức.
        - Công tác hưu trí, thôi viêc, nghỉ việc
        - Cấp giấy phép cho viên chức và giáo viên theo chế độ
        - Công tác an toàn lao động
        - Công tác bảo hiểm xã hội
        - Công tác bảo hiểm tai nạn cán bộ - viên chức
        - Công tác miễn giảm học phí, và các chế độ chính sách đối HSSV
        - Xét cấp học bổng cho HSSV sau mỗi học kỳ.
        - Công tác bảo hiểm tai nạn HSSV

LÊ CẢNH KIM CHI:(Bộ phận Văn thư-Hành chính)

        - Quản lý công tác văn thư lưu trữ công văn giấy tờ của nhà trường
        - Tiếp nhận và phát hành các loại công văn giấy tờ trong truòng và ra ngoài trường
        - Tiếp nhận và phân phối bưu phẩn, thư từ cho CB-GV-CNV và HSSV
        - Đánh máy các văn bản của lãnh đạo nhà trường
        - Quản lý con dấu
        - Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng uỷ
          nhiệm
        - Cấp giấy chứng nhận CBGVCNV.
        - Phụ trách công tác lễ tân, đưa, đón khách và tiếp khách đến làm việc với nhà trường
        - Chăm lo các điều kiện làm việc và phục vụ các đ/c lãnh đạo nhà trường.
        - Mua và cấp văn phòng phẩm cho toàn trường.
        - Cấp nước uống cho các đơn vị trong trường.
        - Phục vụ các hội nghị, hội thảo
        - Quản lý phòng họp, các phòng làm việc của ban giám hiệu
        - Chuẩn bị các cuộc họp của ban giám hiệu
        - Làm lịch tuần, tháng, quý, năm

NGÔ THỊ MỸ LỢI: (Bộ phận y tế)

        - Chăm sóc sức khoẻ và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ vào đầu năm học hàng năm cho cán
          bộ - viên chức.
        - Chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu tai nạn đối với HSSV. Khi có kết qủa trúng tuyển,
          tổ chức khám sức khoẻ nhập học vào đầu năm học hàng năm cho học sinh – sinh viên.

NGUYỄN VĂN THÁI (Bộ phận Bảo vệ)

        - Bảo vệ cổng trường
        - Giữ gìn an ninh, trật tự trong khuôn viên trường.