logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo triển khai hợp đồng thỉnh giảng NH15-16/HK2

13.01.16 | 334 |

Để việc tiếp nhận, bố trí, thiết lập hợp đồng giảng viên (sau đây gọi là GV) thỉnh giảng thực hiện đúng với quy định, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và cho các đơn vị liên quan. Trong đó cần bảo đảm 2 tiêu chuẩn mời giảng cơ bản: Tuổi đời không quá 70 tuổi và có chứng chỉ sư phạm bậc 2. Chú ý trong hợp đồng mời giảng có ghi rõ khối lượng tiết mời dạy cụ thể từng môn (bộ hồ sơ triển khai hợp đồng thỉnh giảng có trên trang web – bên ngoài trang chủ của nhà trường).

Nay đề nghị các phòng chức năng, các khoa (BM trực thuộc HT) giảng viên, cùng tiến hành triển khai việc ký kết hợp đồng mời giảng  đối với GV có giảng dạy những “môn học thuộc năm học 2015-2016 học kỳ 2”, và thủ tục  tiếp nhận - thanh toán theo qui trình thống nhất  như sau:

Chi tiết xem file đính kèm.