logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn đóng BH y tế từ ngày 19/10/2020

12.10.20 | 6307 |
TRÍCH THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC ĐỐI VỚI KHÓA 2018, KHÓA 2019 TRONG NĂM HỌC 2020-2021
(Trích Thông báo Số: 1512/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 09/10/2020)