logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

27.09.19 | 4041 |

 

TT

TÊN TÀI LIỆU

MÃ SỐ

BIỄU MẪU

01

Sổ tay chất lượng

STCL

 

02

Chính sách chất lượng

CSCL

 

03

Mục tiêu chất lượng

MTCL

M.MTCL

04

Quy trình kiểm soát hoạt động đào tạo không phù hợp

QT.01/LĐ

M.QT.01/LĐ

05

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.02/LĐ

M.QT.02/LĐ

06

Quy trình khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp

QT.03/LĐ

M.QT.03/LĐ

07

Quy trình họp xem xét lãnh đạo ban giám hiệu trường

QT.04/LĐ

M.QT.04/LĐ

08

Quy trình chuẩn đầu ra

QT.05/LĐ

M.QT.05/LĐ

09

Quy trình quản lý công văn đi-đến

QT.01/TCHC

M.QT.01/TCHC

10

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT.02/TCHC

M.QT.02/TCHC

11

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT.03/TCHC

M.QT.03/TCHC

12

Quy trình thi đua khen thưởng

QT.04/TCHC

M.QT.04/TCHC

13

Quy trình tuyển viên chức

QT.05/TCHC

M.QT.05/TCHC

14

Quy trình xét nâng lương

QT.06/TCHC

M.QT.06/TCHC

15

Quy trình quản lý công tác y tế

QT.07/TCHC

M.QT.07/TCHC

16

Quy trình miễn, giảm và hỗ trợ học phí HSSV

QT.08/TCHC

M.QT.08/TCHC

17

Quy trình Quy trình phân chuyên ngành

QT.01/ĐT

M.QT.01/ĐT

18

Quy trình Mở ngành đào tạo

QT.02/ĐT

M.QT.02/ĐT

19

Quy trình Công tác tổ chức và quản lý kế hoạch đào tạo

QT.03/ĐT

M.QT.03/ĐT

20

Quy trình Xếp thời khóa biểu

QT.04/ĐT

M.QT.04/ĐT

21

Quy trình Xét điều kiện học tiếp, dự thi TN, TN

QT.05/ĐT

M.QT.05/ĐT

22

Quy trình Tổ chức thi học kỳ

QT.06/ĐT

M.QT.06/ĐT

23

Quy trình Tính khối lượng giờ dạy của giáo viên

QT.07/ĐT

 

24

Quy trình Tổng kết học kỳ, năm học, khóa học

QT.08/ĐT

M.QT.08/ĐT

25

Quy trình In và cấp văn bằng, chứng chỉ

QT.09/ĐT

M.QT.09/ĐT

26

Quy trình Hoạt động đảm bảo chất lượng

QT.10/ĐT

M.QT.10/ĐT

27

Quy trình bổ sung tài liệu

QT.01/TV

M.QT.01/TV

28

Quy trình quản lý ấn phẩm định kỳ thư viện

QT.02/TV

M.QT.02/TV

29

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

QT.03/TV

M.QT.03/TV

30

Quy trình tổ chức kho sách thư viện

QT.04/TV

 

31

Quy trình lưu thông tài liệu

QT.05/TV

M.QT.05/TV

32

Quy trình tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ HSSV

QT.01/CTCTHSSV

M.QT.01/CTCTHSSV

33

Quy trình xử  lý kỷ luật HSSV

QT.02/CTCTHSSV

M.QT.02/CTCTHSSV

34

Quy trình cấp giấy xác nhận HSSV

QT.03/CTCTHSSV

M.QT.03/CTCTHSSV

35

Quy trình xếp lịch phòng học, phòng thi

QT.04/CTCTHSSV

M.QT.04/CTCTHSSV

36

Quy trình giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp

QT.05/CTCTHSSV

M.QT.05/CTCTHSSV

37

Quy trình HSSV nhận xét giảng viên

QT.06/CTCTHSSV

M.QT.06/CTCTHSSV

38

Quy trình kiểm tra nề nếp giảng dạy của giảng viên

QT.07/CTCTHSSV

M.QT.07/CTCTHSSV

39

Quy trình mua vật tư

QT.01/KHCN-HTQT

M.QT.01/KHCN-HTQT

40

Quy trình quản lý thiết bị

QT.02/KHCN-HTQT

M.QT.02/KHCN-HTQT

41

Quy trình quản lý nghiên cứu khoa học

QT.03/KHCN-HTQT

M.QT.03/KHCN-HTQT

42

Quy trình quản lý hội nghị, hội thảo

QT.04/KHCN-HTQT

M.QT.04/KHCN-HTQT

43

Quy trình quản lý công tác đào tạo ngắn hạn

QT.05/KHCN-HTQT

M.QT.05/KHCN-HTQT

44

Quy trình lập dự toán ngân sách

QT.01/TCKT

M.QT.01/TCKT

45

Quy trình quản lý thu học phí

QT.02/TCKT

M.QT.02/TCKT

46

Quy trình tạm ứng, thanh toán và thanh toán tạm ứng

QT.03/TCKT

M.QT.03/TCKT

47

Quy trình đăng ký, kê khai và quyết toán thuế TNCN

QT.04/TCKT

M.QT.04/TCKT

48

Quy trình quản lý sinh viên ở ký túc xác

QT.1/QTĐS

 

49

Quy trình quản lý, sử dụng trang thiết bị thực hành

QT.01/KHOA

 

50

Quy trình soạn, chỉnh lý CTCT HP/MH

QT.02/KHOA

M.QT.02/KHOA

51

Quy trình phân công giảng viên giảng dạy năm học                                 

QT.03/KHOA

M.QT.03/KHOA

52

Quy trình xếp thời khóa biểu thực hành

QT.04/KHOA

M.QT.04/KHOA

53

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học

QT.05/KHOA

 

54

Quy trình thực tập tốt nghiệp, thực tập sản xuất, tham quan tốt nghiệp  

QT.06/KHOA

M.QT.06/KHOA

55

Quy trình biên soạn Giáo trình nội bộ

QT.07/KHOA

M.QT.07/KHOA

56

Quy trình ghi danh khóa học mới

QT.01/TTTH

 

57

Quy trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ  ngắn hạn

QT.02/TTTH

 

58

Quy trình kiểm định chứng chỉ không do trường CĐKT Cao Thắng cấp

QT.03/TTTH