logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm y tế trực tiếp tại nhà trường – Lần 6 đến hết ngày 24/02/2022. Đối với 4 khoá (2018, 2019, 2020, 2021)

11.02.22 | 2761 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Số: 251 /TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng  02  năm 2022

­­­­­­­­

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM TRỰC TIẾP TẠI NHÀ TRƯỜNG – LẦN 6 PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC TRONG HSSV NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 14/02/2022 ĐẾN NGÀY 24/02/2022 ĐỐI VỚI 04 KHÓA (2018, 2019, 2020, VÀ 2021)

 

Do chỉ còn một số ít HSSV nhu cầu đóng tiền BHYT năm học 2021-2022. Nay nhà trường tổ chức đợt thu nhận bổ sung nhanh tiền đóng BHYT HSSV (thu phí 516.285đ/HSSV/11tháng, hiệu lực thẻ từ tháng 02 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022). Sinh viên cần thực hiện đủ 4 bước khi đóng tiền “trực tiếp” tại nhà trường (Địa điểm tại phòng Hành chính – Quản trị, tầng trệt khu nhà E, chỗ đóng mộc. Không còn đóng qua ngân hàng hoặc Momo, …).

Lưu ý: Cần thực hiện đủ 4 bước được hướng dẫn trong phần kế tiếp bên dưới (thực hiện thiếu sẽ không có thẻ BHYT).

Œ Bước 1- Tải về máy tính file “Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại nhà trường – Lần 6” được GV chủ nhiệm đặt trong group lớp):

Xem chi tiết văn bản “Thông báo tổ chức đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại nhà trường-Đợt 2” do trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ban hành ngày 11/02/2022. Đồng thời tham khảo ở cuối văn bản này nội dung Phụ lục 1 - “Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2022” (có hướng dẫn cách thức chọn bệnh viện), và Phụ lục 2 - tờ “Đăng ký BH y tế - Giá trị từ 01/02/2022”.

 Bước 2 - Thu thập, chuẩn bị thông tin: In ra Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế” (ở đầu trang có hướng dẫn cách ghi). Dựa vào thông tin các thành viên trong sổ hộ khẩu gia đình (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND) để ghi vào “Tờ đăng ký BH Y tế”. Ghi sai, có thể dùng bút xóa để chỉnh sửa.

Đồng thời, nhằm giúp thuận lợi khi thực hiện Bước 3. Sinh viên dùng điện thoại (nếu dùng điện thoại Iphone, SV chuyển sang mode “ most compatible” (tương thích nhất) để chụp, file ảnh có định dạng *.JPG) chụp hình mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân (hoặc CCCD) của SV, chụp hình mặt trước Thẻ BH y tế của SV  khi còn học trường phổ thông hoặc của năm cũ liền kề gần nhất (nếu có) và chụp hình Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế khi đã ghi đủ thông tin.

Ž Bước 3 – Vào trang web Phòng Hành chính-Quản trị nhập trực tuyến ở mục “Đăng ký BH y tế”:

*3.1 Trong trang chủ, ở hàng ngang thứ 4 từ trên đếm xuống: Nhấn chọn mục số 6Phòng è Sẽ hiện ra một danh sách thả xuống, nhấn chọn mục số 4: Phòng Hành chính-Quản trịè Sẽ hiện ra trang web của Phòng Hành chính-Quản trị. Ở hàng ngang thứ 3: Nhấn chọn mục số 5 “Chế độ chính sách” è Sẽ hiện ra một danh sách thả xuống, nhấn chọn mục đầu tiên: “Đăng ký BH y tế”.

*3.2 Thực hiện các thao tác “Đăng ký BH y tế” trực tuyến:

s3.2.1 Xuất hiện hộp thoại email, SV nhập địa chỉ email nhà trường đã tạo cho SV và nhập tiếp số chứng minh nhân.

s3.2.2 Nếu nhập email đúng và nhập đúng số CMND, vẫn không vào được màn hỉnh nhập trực tuyến Đăng ký BHYT. Là do khi nhập thông tin xin xét tuyển sinh trước đó tại trường, SV đã nhập sai số CMND. Cần liên hệ qua zalo của thầy Lê Hiếu Để (093.863.0097) để điều chỉnh lại số CMND được lưu sẵn trong máy nhà trường theo số đúng. Sau đó thực hiện lại từ đầu Bước Ž.

s3.2.3  Sinh viên sử dụng thông tin đã ghi đầy đủ trên Tờ đăng ký BH Y tế để bắt đầu nhập TRỰC TUYẾN. Khi nhập xong, nhấn chọn nút ĐĂNG KÝ  để kết thúc.

Có thể chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã nhập trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2022 đến ngày 24/02/2022 (thao tác lại như mục Ž)

Cần tư vấn thêm cách nhập trực tuyến, liên hệ qua zalo của thầy Để: 093.863.0097

 

 Bước 4: Đến trường CĐ KT Cao Thắng đóng trực tiếp tiền BHYT:

4.1 Mang theo bản gốc và bản phô tô:  01 bản phô tô Chứng minh nhân dân (hoặc CCCD) của SV; 01 bản phô tô Thẻ BH y tế của SV khi còn học trường phổ thông hoặc của năm cũ liền kề gần nhất (nếu có); Phụ lục 2- “Tờ đăng ký BH Y tế” khi đã ghi đủ thông tin (đối với trường hợp tăng mới BHYT).

4.2 Mức tiền đóng BH y tế 516.285đ/HSSV/11tháng. Thời gian đóng từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 24/02/2022. Địa điểm đóng tiền tại phòng Hành chính – Quản trị liên hệ cô Chi văn thư (tầng trệt, khu nhà E, chỗ đóng mộc).

Nay thông báo đến toàn thể Sinh viên thuộc Nhà trường để cùng thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Phòng, Khoa, BM  liên quan
- Các lớp HSSV.
- Lưu VT, CĐ HSSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỐNG THANH NHÂN

=====

Văn bản và các phụ lục kèm theo.