logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Hướng dẫn nộp Giấy bổ sung, nộp đơn lần đầu miễn, giảm học phí 6 tháng đầu năm 2023 khóa 2020, khóa 2021, khóa 2022

24.03.23 | 3001 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ  KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 465  /HD-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24   tháng 03  năm 2023

HƯỚNG DẪN NỘP GIẤY BỔ SUNG

(ĐỐI VỚI HSSV ĐÃ LÀM ĐƠN LẦN ĐẦU Ở CÁC HỌC KỲ TRƯỚC)

VÀ NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Tiếp tục nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV

Khóa 2020 (HK6), Khóa 2021 (HK4), Khóa 2022 (HK2)

(TIÊU CHUẨN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023)

I. THÔNG TIN CHUNG-ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

     1. Theo quy định, tương tự như các học kỳ trước, để tiếp tục nhận lại tiền cấp bù miễn, giảm học phí (MG HP), vào giữa mỗi học kỳ kế tiếp, toàn bộ HSSV đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước, được liên tục  hưởng quyền lợi miễn, giảm học phí (cần nộp lại “giấy bổ sung MG HP”), hoặc do học trả nợ bị gián đoạn quyền lợi hoặc lần đầu tiên làm đơn (cần nộp bộ đơn đề nghị MG HP lần đầu), sẽ nhận lại tiền theo hình thức được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản” được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận).

     2. Tính đến thời điểm Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV của nhà trường chính thức xét duyệt, những HSSV thuộc đối tượng được nhận tiền cấp bù MG-HP “không thuộc diện” bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật, hoặc học “lưu ban”, “học lại”, học bổ sung.

II/- QUY TRÌNH THỰC HIỆN NỘP GIẤY BỔ SUNG MG HP (ĐỐI VỚI HSSV ĐÃ NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU CÁC HK TRƯƠC VÀ LIÊN TỤC HƯỞNG QUYỀN LỢI MG HP):

Để chuẩn bị nhận lại khoản cấp bù tiền tiền MG HP thuộc tiêu chuẩn của: 06 tháng đầu năm 2022. Cán bộ lớp và HSSV liên quan cần thực hiện theo các bước sau:

     1. Thủ tục, giấy tờ đính kèm:

1.1 Điền vào 03 giấy chính: 01 Giấy biên nhận nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí, 02 Giấy bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí (từ thứ Tư ngày 29/03/2023 từng HSSV nhận trực tiếp 3 giấy này tại Phòng Hành chính-Quản trị, liên hệ cô Văn thư).

1.2 Đính kèm: 01 bản photo Giấy đã đóng tiền, chuyển tiền (nếu nộp trực tiếp tại ngân hàng) học phí học kỳ đang làm đơn (nếu chuyển tiền học phí bằng ví điện tử MOMO, VNPAY: chụp màn hình đã chuyển tiền thành công và in ra giấy). Khi đi nộp, mang theo bản gốc để đối chiếu. Nếu bị mất, liên hệ phòng Kế toán-Tài chính cấp Giấy xác nhận: *Khóa 2020: học kỳ 6; *Khóa 2021: học kỳ 4; *Khóa 2022: học kỳ 2.

1.3 Đính kèm thêm:

1.3.1 Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo” hoặc “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo”. Cần đính kèm: Bản phôtô chứng thực Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp hoặc xác nhận cho năm đang làm hồ sơ miễn giảm.

1.3.2 Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Cần đính kèm: Giấy đề nghị xác nhận, được Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận cho năm đang làm hồ sơ miễn giảm.

1.4  Riêng HSSV bậc cao đẳng (các nghề) thuộc 3 nghề học nặng nhọc độc hại (NN-ĐH-NH): Cắt gọt kim loại, Nguội sửa chữa máy công cụ, Hàn cần lưu ý:  Cán bộ lớp đại diện lớp nhận trực tiếp bộ hồ sơ bổ sung trong ngày thứ Sáu ngày 31/03/2023.

     2. Chuẩn bị và thời hạn nộp: HSSV cần sắp xếp tài liệu và nộp bổ sung tài liệu MG HP theo cách thức và thời gian cần nộp như sau:

2.1 Từng HSSV xếp BỘ HỐ SƠ NỘP BỔ SUNG MIỄN, GIẢM theo thứ tự:  *Để đầu tiên: 01 “Giấy biên nhận” có nộp bổ sung  và 02 “Giấy bổ sung”; *Các giấy tờ liên quan khác (theo quy định, nếu có) * Cuối cùng: 01 bản phôtô Biên lai Giấy nộp tiền học phí (photo mực đậm). Tất cả được bấm kim lại. Riêng bản gốc Giấy nộp tiền học phí để rời bên ngoài, sau khi đối chiếu, HSSV sẽ nhận lại.

2.2 Thời hạn nộp: Trực tiếp từng HSSV nộp bộ hồ sơ bổ sung MG HP tại Phòng Hành chính-Quản trị (thầy Để, hoặc thầy Tài). Buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 15g00 trước ngày 14/04/2023.

2.3 Riêng Bậc Cao đẳng (các nghề) học NN-ĐH-NH nộp tập trung theo lớp:  *Khóa 2021, và khóa 2022: Buổi sáng thứ Bảy ngày 15/04/2023 (khi nộp cần có 2 người); *Khóa 2020: Buổi sáng thứ Bảy ngày 22/04/2023 (khi nộp cần có 2 người).

CHÚ Ý: MANG THEO BẢN GỐC GIẤY NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐỂ ĐỐI CHIẾU

III/- ĐỐI VỚI HSSV DO HỌC TRẢ NỢ BỊ GIÁN ĐOẠN HƯỞNG MG HP, HOẶC CÁC HỌC KỲ TRƯỚC CHƯA NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU:

     1. Đối tượng, thủ tục giấy tờ (đơn, tài liệu chứng minh đối tượng đính kèm): Xem lại trong “Sổ tay HSSV” và văn bản cũ “Trích Hướng dẫn nộp đơn miễn, giảm học phí khóa 2022”, còn được niêm yết ở trang web (nằm cuối trang chủ) của nhà trường (chỉ đọc tham khảo phần I và II).

     2. Thời gian, địa điểm nhận và nộp bộ đơn MG HP lần đầu: Từ thứ Ba ngày 04/04/2023 từng HSSV nhận trực tiếp bộ đơn MG HP Lần đầu tại Phòng Hành chính-Quản trị (cô văn thư). Sau đó, trực tiếp từng HSSV nộp bộ đơn MG HP lần đầu tại Phòng Hành chính-Quản trị (thầy Tài) trong ngày thứ Ba 18/04/2023.

IV/. KẾT QUẢ XÉT VÀ NHẬN KHOẢN CẤP BÙ TIỀN MG HP:

     1. Sau các thời hạn nộp trên và trước thời điểm nhà trường niêm yết Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm:

1.1 Sẽ không giải quyết các trường hợp hồ sơ  (lần đầu hoặc nộp bổ sung) miễn, giảm học phí trễ.

1.2 Nhà trường tiến hành Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm học phí, được niêm yết trên trang Web của nhà trường.

     2. Phòng Hành chính-Quản trị chuyển danh sách HSSV được được xét duyệt cấp bù tiền MG-HP đến phòng Tài chính-Kế toán.

    3. Khi P. Tài chính - KT đối chiếu xong và có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về trường: Sẽ có thông báo HSSV (thông qua tài liệu: nội dung sinh hoạt GVCN hàng tuần và trên trang Web của trường) và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM) của HSSV tiêu chuẩn khoản cấp bù tiền MG HP của 6 tháng đầu năm 2023.

    4. Qua học kỳ kế tiếp, khi có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về, nhà trường sẽ sớm có thông báo hướng dẫn mới.

    5. Những nội dung khác không thể hiện trong bản hướng dẫn này, sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỐNG THANH NHÂN

=====

Trích Hướng dẫn nộp đơn miễn, giảm học phí khóa 2022 (chỉ đọc tham khảo phần I và II).