logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Hướng dẫn nộp giấy bổ sung miễn giảm học phí khóa 2019, khóa 2020

04.10.21 | 1725 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KỸ THUẬT
CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01   tháng 10  năm 2021

HƯỚNG DẪN NỘP GIẤY BỔ SUNG MIỂN, GIẢM HỌC PHÍ KHÓA 2019, KHÓA 2020
(ĐỐI VỚI HSSV LIÊN TỤC HƯỞNG MIỄN, GIẢM HP)
VÀ NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (ĐỐI VỚI HSSV BỊ GIÁN ĐOẠN MG HP)

Tiếp tục nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí 
(Tiêu chuẩn 4 tháng cuối năm 2021)

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Theo quy định, tương tự như các học kỳ trước, để tiếp tục nhận lại tiền cấp bù miễn, giảm học phí (MG HP), vào giữa mỗi học kỳ kế tiếp, toàn bộ HSSV thuộc đối tượng được MG HP đã “liên tục” được hưởng MG HP (cần nộp lại “giấy bổ sung MG HP”, xem phần II), hoặc có gián đoạn hưởng MG HP (cần nộp bộ đơn đề nghị MG HP lần đầu, xem phần III), sẽ nhận lại tiền theo hình thức được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản” được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận).

2. Tính đến thời điểm Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV của nhà trường chính thức xét duyệt, những HSSV thuộc đối tượng được nhận tiền cấp bù MG-HP “không thuộc diện” bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật, hoặc học “lưu ban”, “học lại”, học bổ sung.

3. GV chủ nhiệm trực tiếp gởi file word “Hướng dẫn nộp giấy bổ sung miễn giảm học phí khóa 2019, khóa 2020” qua group lớp, hoặc GV chủ nhiệm hướng dẫn sinh viên vào trang web Trường CĐ KT Cao Thắng, xem chi tiết văn bản “Hướng dẫn nộp giấy bổ sung miễn giảm học phí khóa 2019, khóa 2020” do trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ban hành ngày 18/10/2021. Đồng thời ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục” để tải về máy tính các phụ lục liên quan kèm theo, theo 2 cách sau:

* Cách 1: Vào trang chủ của Nhà trường tại  https://www.caothang.edu.vn  -> Kéo màn hình xuống cuối trang -> Trong vùng chuyên đề “Tin tức từ Phòng-Khoa” -> Nhấn chọn mục “P.HC-QT - Hướng dẫn nộp giấy bổ sung miễn giảm học phí khóa 2019, khóa 2020” (ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục”).

* Cách 2: Vào trang web của Phòng Hành chính-Quản trị tại https://hcqt.caothang.edu.vn/ -> Ở vùng chuyên đề “Chế độ - Chính sách” -> Nhấn chọn mục “Hướng dẫn nộp giấy bổ sung miễn giảm học phí khóa 2019, khóa 2020” (ở bên trái cuối văn bản, nhấn chọn mục “Văn bản và các phụ lục”).

II. MỘT  SỐ LƯU Ý - QUY TRÌNH THỰC HIỆN NỘP GIẤY BỔ SUNG MG HP (ĐỐI VỚI HSSV LIÊN TỤC HƯỞNG MG HP):

1. Về bộ hồ sơ bổ sung miễn giảm học phí (02 giấy): Từng HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đã nhận đủ trước bộ hồ sơ bổ sung MG HP đợt 4 tháng cuối năm 2021 khi được kết hợp nhận ở đợt 6 tháng đầu năm 2021 vào tháng 03 năm 2021 (trong đó có HSSV các lớp thuộc 3 nghề học nặng nhọc độc hại). Nếu bị hư (hoặc mất, rách)  tùy theo đối tượng, từng HSSV có thể sử dụng một trong các mẫu phụ lục đính kèm ở cuối văn bản này (trong đó, không cần sử dụng 01 Giấy biên nhận nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí nữa).

2. Quy trình, thủ tục, giấy tờ đính kèm:

2.1. Bước 1 Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 01/11/2021:  HSSV Làm bộ hồ sơ bổ sung miễn, giảm học phí:

2.1.1 Điền vào 02 giấy giống nhau: Giấy bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí 4 tháng cuối năm 2021 (không cần sử dụng Giấy biên nhận nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí nữa).

2.1.2 Đính kèm: 01 bản photo Giấy đã đóng tiền, chuyển tiền (nếu nộp trực tiếp tại ngân hàng) học phí học kỳ đang làm đơn (nếu chuyển tiền học phí bằng ví điện tử MOMO, VNPAY: chụp màn hình đã chuyển tiền thành công và in ra giấy). *Khóa 2019: học kỳ 5; *Khóa 2020: học kỳ 3.

2.1.3 Đính kèm thêm: * Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo” hoặc “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo”. Cần đính kèm: Bản phôtô chứng thực Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp hoặc xác nhận cho năm đang làm hồ sơ miễn giảm. * Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Cần đính kèm: Phụ lục 3 b.

2.1.4 Từng HSSV xếp BỘ HỐ SƠ BỔ SUNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (MG HP) theo thứ tự:  *Để đầu tiên: 02 “Giấy bổ sung”; *Kế tiếp: Các giấy tờ liên quan khác (theo quy định, nếu có) *Cuối cùng: 01 bản phôtô Biên lai Giấy nộp-chuyển tiền học phí (photo mực đậm), hoặc bản in chụp màn hình đã chuyển tiền thành công (nếu chuyển tiền học phí bằng ví điện tử MOMO, VNPAY). Tất cả được bấm kim lại.

2.2. Bước 2 Từ ngày 02/11/2021 đến ngày 06/11/2021: Sinh viên cần chụp hình và gởi chuyển file hình “BỘ HỒ SƠ BỔ SUNG MG HP” (đã nêu ở mục 2.1.4) để gởi tạm đến trường kiểm tra:

2.2.1 Sinh viên dùng điện thoại di động (Nếu dùng điện thoại Iphone, SV chuyển sang mode “ most compatible” (tương thích nhất) để chụp, file ảnh có định dạng *.JPG) chụp hình lại tất cả đơn, giấy tờ thuộc “Bộ hồ sơ bổ sung miễn, giảm học phí” của sinh viên (được nêu ở phần II mục 2.1.4 trình bày bên trên trong văn bản này).

2.2.2 Gởi file hình “Bộ hồ sơ bổ sung MG HP” đến Zalo thầy Lê Hiếu Để (chuyên viên phòng Hành chính-Quản trị) theo số điện thoại di động: 093.863.0097

2.3. Bước 3 Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 15/11/2021: Nhà trường kiểm tra sơ bộ sự hợp lệ các thông tin trong file hình “BỘ HỒ SƠ BỔ SUNG MG HP”của sinh viên đã gởi. Sẽ có hồi đáp sinh viên cần bổ sung thông tin (nếu thiếu), hoặc xác nhận thông tin đã chính xác, hướng dẫn sinh viên chính thức nộp bản giấy “Bộ hồ sơ bổ sung MG HP” theo đường bưu điện chuyển đến Nhà trường.

Chỉ sau khi đã thực hiện đủ 03 bước hướng dẫn bên trên, sau đó HSSV cần giải đáp, nắm thêm  thông tin chi tiết, có thể liên hệ qua Zalo thầy Trần Văn Tài (chuyên viên chế độ HSSV) theo số điện thoại di động: 098.987.2090.

III/- ĐỐI VỚI HSSV BỊ GIÁN ĐOẠN HƯỞNG MG HP,  CÓ NHU CẦU NỘP ĐƠN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ “LẦN ĐẦU”:

Có thể liên hệ qua Zalo thầy Trần Văn Tài (chuyên viên chế độ HSSV) theo số điện thoại di động: 098.987.2090 để được hướng dẫn trực tiếp riêng. Hạn chót trước ngày 18/11/2021.

IV/. KẾT QUẢ XÉT VÀ NHẬN KHOẢN CẤP BÙ TIỀN MG HP:

1. Sau các thời hạn nộp trên và trước thời điểm nhà trường niêm yết Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm:

1.1 Sẽ không giải quyết các trường hợp hồ sơ  (lần đầu hoặc nộp bổ sung) miễn, giảm học phí trễ.

1.2 Nhà trường tiến hành Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm học phí, được niêm yết trên trang Web của nhà trường.

2. Phòng Hành chính-Quản trị chuyển danh sách HSSV được được xét duyệt cấp bù tiền MG-HP đến phòng Tài chính-Kế toán.

3. Khi P. Tài chính - KT đối chiếu xong và có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về trường: Sẽ có thông báo HSSV (thông qua tài liệu: nội dung sinh hoạt GVCN hàng tuần và trên trang Web của trường) và chuyển tiền qua thẻ ATM của HSSV thuộc tiêu chuẩn khoản cấp bù tiền MG HP của 4 tháng cuối năm 2021.

4. Qua học kỳ kế tiếp, khi có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về, nhà trường sẽ sớm có thông báo hướng dẫn mới.

5. Những nội dung khác không thể hiện trong bản hướng dẫn này, sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TỐNG THANH NHÂN

=====
.::  Văn bản và các phụ lục