logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông báo Hướng dẫn nộp hồ sơ bổ sung miễn, giảm hoc phí 4 tháng cuối năm 2022 khoá 2020, khoá 2021

01.10.22 | 1655 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1275  /HD-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2022

HƯỚNG DẪN NỘP GIẤY BỔ SUNG MIỂN, GIẢM HỌC PHÍ

(ĐỐI VỚI HSSV ĐÃ LÀM ĐƠN LẦN ĐẦU VÀ HƯỞNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ LIÊN TỤC)

VÀ NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(ĐỐI VỚI HSSV HỌC KỲ LIỀN KỀ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ)

Khóa 2020 (HK5), Khóa 2021 (HK3)

(HƯỞNG MG HP THUỘC TIÊU CHUẨN 4 THÁNG CUỐI NĂM 2022)

I. THÔNG TIN CHUNG-ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Theo quy định, tương tự như các học kỳ trước, để tiếp tục nhận lại tiền cấp bù miễn, giảm học phí (MG HP), vào giữa mỗi học kỳ kế tiếp, toàn bộ HSSV đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước và được liên tục  hưởng quyền lợi miễn, giảm học phí (cần nộp lại “giấy bổ sung MG HP”), hoặc do học trả nợ bị gián đoạn quyền lợi hoặc lần đầu tiên làm đơn (cần nộp bộ đơn đề nghị MG HP lần đầu), sẽ nhận lại tiền theo hình thức được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản” được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận).

2. Tính đến thời điểm Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV của nhà trường chính thức xét duyệt, những HSSV thuộc đối tượng được nhận tiền cấp bù MG-HP “không thuộc diện” bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật, hoặc học “lưu ban”, “học lại”, học bổ sung.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NỘP GIẤY BỔ SUNG MG HP (ĐỐI VỚI HSSV ĐÃ NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU CÁC HỌC KỲ TRƯƠC VÀ HỌC KỲ KỲ LIỀN KỀ TRƯỚC CÓ HƯỞNG QUYỀN LỢI MG HP):

Để chuẩn bị nhận lại khoản cấp bù tiền tiền MG HP thuộc tiêu chuẩn của: 04 tháng cuối năm 2022. Cán bộ lớp và HSSV liên quan cần thực hiện như sau:

1. Thủ tục, giấy tờ đính kèm:

1.1 Điền vào 03 giấy chính: 01 Giấy biên nhận nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí, 02 Giấy bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí (từng HSSV liên quan, đã nhận đủ trước bộ hồ sơ bổ sung MG HP đợt 4 tháng cuối năm 2022 này rồi, khi được kết hợp nhận ở đợt 6 tháng đầu năm 2022 vào tháng 04 năm 2022, trong đó có HSSV các lớp thuộc 3 nghề học nặng nhọc độc hại). Nếu bị hư, lạc mất,  từng HSSV có thể trực tiếp nhận lại 3 giấy này tại Phòng Hành chính-Quản trị, cô văn thư. Thời gian từ thứ Hai ngày 03/10/2022 đến thứ Sáu ngày 14/10/2022.

1.2 Đính kèm: 01 bản photo Giấy đã đóng tiền, chuyển tiền (nếu nộp trực tiếp tại ngân hàng) học phí học kỳ đang làm đơn (nếu chuyển tiền học phí bằng ví điện tử MOMO, VNPAY: chụp màn hình đã chuyển tiền thành công và in ra giấy). Khi đi nộp, mang theo bản gốc để đối chiếu. Nếu bị mất, liên hệ phòng Kế toán-Tài chính cấp Giấy xác nhận: *Khóa 2020: học kỳ 5; *Khóa 2021: học kỳ 3.

1.3 Đính kèm thêm:

1.3.1 Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo” hoặc “Người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo”. Cần đính kèm: Bản phôtô chứng thực Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp hoặc xác nhận cho năm đang làm hồ sơ miễn giảm.

1.3.2 Thuộc  đối tượng “Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Cần đính kèm: Giấy đề nghị xác nhận, được Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận cho năm đang làm hồ sơ miễn giảm.

2. Chuẩn bị và thời hạn nộp: HSSV cần sắp xếp tài liệu và nộp bổ sung tài liệu MG HP theo cách thức và thời gian cần nộp như sau:

2.1 Từng HSSV xếp BỘ HỐ SƠ NỘP BỔ SUNG MIỄN, GIẢM theo thứ tự:  *Để đầu tiên: 01 “Giấy biên nhận” có nộp bổ sung  và 02 “Giấy bổ sung”; *Các giấy tờ liên quan khác (theo quy định, nếu có) * Cuối cùng: 01 bản phôtô Biên lai Giấy nộp tiền học phí (photo mực đậm). Tất cả được bấm kim lại. Riêng bản gốc Giấy nộp tiền học phí để rời bên ngoài, sau khi đối chiếu, HSSV sẽ nhận lại.

2.2 Thời hạn nộp: Trực tiếp từng HSSV nộp bộ hồ sơ bổ sung MG HP tại Phòng Hành chính-Quản trị (thầy Để, hoặc thầy Tài). Buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 15g00 trước ngày 19/10/2022 (Thứ Tư).

2.3 Riêng Bậc Cao đẳng (các nghề) học NN-ĐH-NH:  *Khóa 2020, và khóa 2021: Cán bộ lớp nộp trong ngày thứ Năm ngày 20/10/2022 (khi nộp cần có 2 người).

CHÚ Ý: MANG THEO BẢN GỐC GIẤY NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐỂ ĐỐI CHIẾU

III. ĐỐI VỚI HSSV DO HỌC TRẢ NỢ BỊ GIÁN ĐOẠN HƯỞNG MG HP, HOẶC CÁC HỌC KỲ TRƯỚC CHƯA NỘP ĐƠN LẦN ĐẦU:

1. Đối tượng, thủ tục giấy tờ (đơn, tài liệu chứng minh đối tượng đính kèm): Xem lại trong “Sổ tay HSSV” và văn bản Hướng dẫn nộp đơn lần đầu đối với khóa 2022 (được niêm yết trên trang web của nhà trường).

2. Thời gian, địa điểm nhận và nộp bộ đơn MG HP lần đầu: Từ thứ Hai ngày 03/10/2022 từng HSSV nhận trực tiếp bộ đơn MG HP Lần đầu tại Phòng Hành chính-Quản trị (cô văn thư). Sau đó, trực tiếp từng HSSV nộp bộ đơn MG HP lần đầu tại Phòng Hành chính-Quản trị (thầy Tài) hạn chót trước ngày thứ Tư 19/10/2022.

IV. KẾT QUẢ XÉT VÀ NHẬN KHOẢN CẤP BÙ TIỀN MG HP:

1. Sau các thời hạn nộp trên và trước thời điểm nhà trường niêm yết Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm:

1.1 Sẽ không giải quyết các trường hợp hồ sơ  (lần đầu hoặc nộp bổ sung) miễn, giảm học phí nộp trễ.

1.2 Nhà trường tiến hành Thông báo Dự kiến danh sách đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm học phí, được niêm yết trên trang Web của nhà trường.

2. Phòng Hành chính-Quản trị chuyển danh sách HSSV được được xét duyệt cấp bù tiền MG-HP đến phòng Tài chính-Kế toán.

3. Khi P. Tài chính - KT đối chiếu xong và có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về trường: Sẽ có thông báo HSSV (thông qua tài liệu: nội dung sinh hoạt GVCN hàng tuần và trên trang Web của trường) và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM) của HSSV tiêu chuẩn khoản cấp bù tiền MG HP của 4 tháng cuối năm 2022.

4. Qua học kỳ kế tiếp, khi có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về, nhà trường sẽ sớm có thông báo hướng dẫn mới.

5. Những nội dung khác không thể hiện trong bản hướng dẫn này, sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)


TỐNG THANH NHÂN