logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

DANH MỤC NGẠCH VIÊN CHỨC

31.10.11 | 908 |

STT

MÃ SỐ

NGẠCH

1

1.003

Chuyên viên

2

1.004

Cán sự

3

1.007

Nhân viên kỹ thuật

4

1.009

Nhân viên phục vụ

5

1.011

Nhân viên bảo vệ

6

6.031

Kế toán viên

7

06a.031

Kế toán viên CĐ

8

13.095

Kỹ sư

9

13.096

Kỹ thuật viên

10

15.112

GV Trung học cao cấp

11

15.113

GV Trung học

12

15c.027

GV Trung học (CĐ)

13

16.119

Y sĩ

14

17.170

Thư viện viên

15

17a.170

Thư viện viên CĐ