logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Quy trình tuyển dụng cán bộ giảng dạy ngạch 15.111

31.10.11 | 941 |

BƯỚC 1: Xác định nhu cầu, tiêu chuẩn và thông báo tuyển dụng.

1.1. Vào đầu mỗi học kỳ, các Khoa, Bộ môn đưa ra nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy, trên cơ sở đó Trường sẽ duyệt chỉ tiêu cho từng đơn vị.

1.2. Trên cơ sở chỉ tiêu đã được duyệt, Phòng Tổ chức hành chính lập kế hoạch thông báo tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ gửi đến các Khoa, Bộ môn và đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 BƯỚC 2: Nhận và kiểm tra Hồ sơ.

 Hồ sơ của các ứng viên sẽ được Phòng Tổ chức Hành chính kiểm tra theo các tiêu chuẩn của Hội đồng tuyển dụng đề ra

STT

TIÊU CHÍ

01

Trình độ chuyên môn :

- Ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, vị trí công tác

- Tốt nghiệp Đại học chính qui

- Ưu tiên có trình độ Thạc sĩ

- Có đủ bảng điểm các năm học

02

Ngoại ngữ :

- Bằng B trở lên 

03

Sức khỏe : Giấy khám sức khỏe mới nhất, ngoại hình khá, đảm bảo sức khỏe tốt. 

04

Bản photo những văn bằng, chứng chỉ liên quan, hộ khẩu, CMND

 

BƯỚC 3 : Phổ biến những nội dung cần thiết cho ứng viên chuẩn bị giảng thử. ( trước 3 ngày )

Phòng Tổ chức Hành chính tập trung ứng viên để phổ biến :

Chuẩn bị giảng thử :

Ứng viên soạn 1 Đề cương bài giảng với thời lượng 1 tiết để lên giảng thử trước Hội đồng tuyển dụng theo các tiêu chí :

- Giọng nói : ( rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, truyền cảm )

- Kiến thức : ( nội dung trình bày chính xác )

- Trình bày bảng : ( khoa học, chữ viết … )

- Tác phong sư phạm :( năng khiếu, khả năng trở thành giáo viên)

- Chế độ chính sách đối với ứng viên sau khi được tuyển dụng.

 BƯỚC 4 : Ứng viên giảng thử trước Hội đồng.

 Hội đồng tuyển dụng trường, Trưởng phó khoa, Bộ môn nghe ứng viên giảng thử theo nội dung đề cương bài giảng đã chuẩn bị .

 BƯỚC 5 : Hội đồng hội ý và kết luận.

 Sau khi nghe các ứng viên giảng xong, Hội đồng tuyển dụng trường, Trưởng phó khoa, Bộ môn nêu ý kiến nhận xét từng ứng viên theo tiêu chí ở bước 3.

Hội đồng kết luận ứng viên trúng tuyển.

 BƯỚC 6 : Ký Hợp đồng tạm tuyển.

 Theo danh sách ứng viên trúng tuyển của Hội đồng, Phòng Tổ chức Hành chính hướng dẫn ứng viên bổ túc Hồ sơ, thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng tạm tuyển ( 3 tháng ).

Phòng Tổ chức Hành chính viết giấy giới thiệu ứng viên về các khoa nhận nhiệm vụ.

 BƯỚC 7 : Ứng viên thử việc tại Khoa 3 tháng.

Ứng viên về khoa và nhận nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công. Trong thời gian thử việc 3 tháng ứng viên làm quen với công việc, tìm hiểu Qui chế giáo viên, trợ giảng, giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Hết thời gian 3 tháng ứng viên giảng chính thức tại khoa, Trưởng phó khoa, Bộ môn, giảng viên trong khoa dự giờ nhận xét, góp ý tiết giảng của ứng viên.

- Trưởng khoa ghi chính kiến của mình trong Hồ sơ tiết giảng của ứng viên.

- Ứng viên viết đơn đề nghị ký Hợp đồng tiếp theo. ( 1 năm )

 BƯỚC 8 : Hội đồng họp xét chuyển giai đoạn.

 Hội đồng và các trưởng khoa họp, Trưởng khoa trình bày nhận xét quá trình thử việc của ứng viên về :

- Ý thức tổ chức kỷ luật

- Khả năng giảng dạy chuyên môn

- Khả năng phát triển trong tương lai

Hội đồng kết luận ký chuyển giai đoạn 1 năm, hoặc tiếp tục Hợp đồng thử việc 3 tháng.