logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thông Báo Về Việc Xét Vào Ở Ký Túc Xá Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Đối Với Nam Sinh Viên Trúng Tuyển Năm 2023

11.07.23 | 5431 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số:  997 /CĐKTCT- HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XÉT VÀO Ở KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 CAO THẮNG ĐỐI VỚI NAM SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2023

 

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT

Nam sinh viên trúng tuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng năm 2023, thuộc một số diện chính sách, cụ thể như sau:

1. Con của liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh; con bộ đội đang công tác; con gia đình có công với cách mạng.

2. Bản thân người trúng tuyển là bộ đội xuất ngũ hoặc là người dân tộc thiểu số.

Người trúng tuyển thuộc các diện chính sách khác sẽ được xem xét nếu ký túc xá còn chỗ ở.

Ngoài ra, người trúng tuyển nếu có nhu cầu có thể đăng ký ở Ký túc xá của Đại học Quốc Gia TP HCM tại địa chỉ trang web:http://svktx.vnuhcm.edu.vn.

II. ĐỊA CHỈ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG:

Nhà số 931-937 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh lầu 6,7,8 (không có thang máy).

III. HỒ SƠ XIN XÉT VÀO Ở KÝ TÚC XÁ:

Hồ sơ gồm có:

1. Giấy báo trúng tuyển (bản photo không cần công chứng).

2. Đơn xin vào ở ký túc xá (Phòng Hành chính – Quản trị cấp sau khi người trúng tuyển xuất trình các giấy tờ chứng nhận ưu tiên quy định tại Mục I Thông báo này).

3. Giấy chứng nhận ưu tiên gồm:

- Bản sao giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân);

- Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ở mục I. (giấy chứng nhận liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ... và các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người trúng tuyển và đối tượng chính sách)

- Ba ảnh 3 x 4 cm (bổ sung sau khi vào ở ký túc xá).

IV. QUY TRÌNH XÉT:

BƯỚC 1: Sau khi đã có giấy báo trúng tuyển, người trúng tuyển liên hệ Phòng Hành chính – Quản trị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tại tầng trệt khu nhà E, (địa chỉ số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) xuất trình các giấy tờ chứng nhận ưu tiên để nhận mẫu Đơn xin vào ở ký túc xá và được duyệt ngay trong ngày.

BƯỚC 2: Sinh viên đóng kinh phí ở ký túc xá (của Học kỳ 1) tại Phòng Tài chính – Kế toán, (Lầu 1 Khu nhà E, theo lịch hẹn của Phòng Tài chính – Kế toán). Mức nộp theo quy định của trường. Sau khi nộp tiền sẽ được cấp phiếu thu.

BƯỚC 3:  Trước khi bắt đầu đi học 3 ngày, sinh viên xuất trình Phiếu thu tại Văn phòng Quản lý ký túc xá, tầng trệt nhà số 931 – 937 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, để làm thủ tục vào ở ký túc xá. Sinh viên sẽ được bố trí phòng để ở sau khi đã hoàn tất các thủ tục này.

V. MỘT SỐ LƯU Ý:

1. Sinh viên xin vào ở ký túc xá phải đọc kỹ nội quy được in ở mặt sau của đơn khi làm thủ tục.

2. Nhà Trường dừng nhận hồ sơ xin vào ký túc xá khi không còn chỗ ở.

3. Sinh viên trúng tuyển có thể xem nơi ở tại ký túc xá trước khi quyết định làm thủ tục. Nhà trường không hoàn lại kinh phí ở ký túc xá nếu sinh viên không vào ở.

4. Nghiêm cấm việc trao đổi, sang nhượng chỗ ở ký túc xá dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định.

 

TL. Hiệu trưởng

Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị

(Đã ký)

Tống Thanh Nhân