logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 04/10/2019

11.10.19 | 1275 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 1352/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 14 tháng 10 năm  2019

 
 
THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 14/10/2019
 

I. CÓ 07 ỨNG VIÊN DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ GIẢNG DẠY MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 GIANG KIẾN CƯỜNG   10/04/1993 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ
2 NGUYỄN MINH QUỐC   23/09/1996 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
3 NGUYỄN HỮU THÀNH   08/11/1996 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 HUỲNH TRỌNG NHÂN   01/08/1997 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá  
5 PHẠM HUỲNH THẾ   22/06/1995 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá  
6 BÙI CÔNG BẢO KIM   20/10/1986 BM  Điện tử Truyền thông Khoa Điện tử – Tin học TB-Khá Thạc sĩ
7 LÊ TẤN HIỀN   09/01/1997 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Giỏi  

 

* Đúng 14g00 Chiều thứ Tư ngày 30/10/2019: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Sáu ngày 01/11/2019: Có mặt tại đơn vị Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường./.

 
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
(Đã ký)                               
 
TỐNG THANH NHÂN