logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển ngày 26/12/2023

27.12.23 | 1125 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 1716/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  27 tháng  12  năm  2023

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 26/12/2023

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH  loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN PHÚC NHẬT MINH   07/08/2000 BM Kỹ thuật Cơ sở Khoa Cơ khí Động lực Giỏi  
2 TRẦN MINH QUANG   15/09/2001 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
3 ĐOÀN QUỐC TRUNG   25/03/1994 BM Cơ khí sửa chữa Khoa Cơ khí Khá  

(Tổng cộng danh sách này có 03 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 29/12/2023: Có mặt tại phòng Khách trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc, 04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 02/01/2024:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN