logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển ngày 24/08/2023

26.08.23 | 928 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 1168/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  26 tháng   08  năm  2023

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 24/08/2023

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH  loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN PHƯƠNG NAM   12/08/2000 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
2 NGUYỄN VĂN THÀNH LỘC   04/02/1998 BM  Điện tử Viễn  thông Khoa Điện – Điện Tử Khá  
3 NGUYỄN KHẮC THANH   10/07/2000 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh Khá  
4 TRẦN THÊ AN   27/07/2002 BM Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Khá  
5 NGUYỄN THÀNH ĐẠT   25/07/2002 BM Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Giỏi  
6 ĐOÀN PHÚC THỊNH   31/01/1985 BM Cơ Điện tử Khoa Cơ khí Khá Tiến sĩ

(Tổng cộng danh sách này có 06 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 31/08/2023: Có mặt tại phòng Khách trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc, 04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 05/09/2023:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN