logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 11/08/2022

16.08.22 | 1794 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG    
PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ    
Số: 1095/TB-CĐKTCT-HCQT    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  17 tháng   08  năm  2022 

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

 ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 11/08/2022

 

STT HỌ VÀ TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN VĂN ĐÌNH CẢNG   15/11/2001 BP Đào tạo Phòng Đào tạo Khá  
2 TRẦN DƯƠNG CHÍ TÂM   12/03/1999 Phòng Công tác Chính trị -HSSV Phòng Công tác Chính trị  - HSSV Khá  
3 NGUYỄN TẤN HƯNG   17/08/1999 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Khá  
4 TRẦN TẤN ĐẠT   03/01/1999 BM  Điện tử Viễn  thông Khoa Điện – Điện Tử Khá  
5 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN X 10/10/1999 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
6 TRẦN MINH ANH TRÚC   08/01/1998 BM Cơ Điện tử Khoa Cơ khí Giỏi  

(Tổng cộng danh sách này có 06 người)
 * Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 24/08/2022: Có mặt tại phòng Khách để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).
     Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc,   04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Hai ngày 05/09/2022:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN