logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển ngày 21/5/2024

24.05.24 | 833 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 685/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  24 tháng  5  năm  2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN GIẢNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 21/5/2024

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH  loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN LÂM VĨ CƯỜNG   20/03/2000 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
2 NGUYỄN ĐOÀN PHƯỚC DUY   24/05/1999 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 NGUYỄN HỮU NGUYỆN   01/06/2000 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
4 LÊ ĐÌNH HƯNG   16/02/2001 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
5 NGUYỄN ĐỨC TÀI   02/12/1999 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
6 VÕ THỊ VÂN ANH X 17/09/2000 BM Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Giỏi  
7 VÕ HOÀNG KHANG   30/12/2000 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Trung bình - Khá  
8 LÊ NGỌC PHƯƠNG THÚY X 25/11/2000 BM Cơ khí sửa chữa Khoa Cơ khí Xuất sắc  

(Tổng cộng danh sách này có 08 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 30/5/2024: Có mặt tại Hội trường B trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc, 04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Bảy ngày 01/6/2024:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)

TỐNG THANH NHÂN