logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 19/12/2022

21.12.22 | 1339 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
Số: 1626/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 19/12/2022

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH, CĐ loại GHI CHÚ
1 PHẠM DUY TÂN   1/7/2000 BM  Điện tử Viễn  thông Khoa Điện – Điện Tử Khá  
2 NGUYỄN LÂM VIÊN   10/1/1999 BM  Điện tử Viễn  thông Khoa Điện – Điện Tử Giỏi  
3 PHẠM NGỌC HIỆU   6/18/1999 BM Cơ Điện tử Khoa Cơ khí Giỏi  

(Tổng cộng danh sách này có 03 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 29/12/2022: Có mặt tại phòng Khách trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng để được hướng dẫn  thủ tục hoàn  thiện  hồ  sơ dự tuyển theo quy định, và  các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).
     Khi đến, mang theo Căn cước công dân  gốc,   04 bản sao chứng thực CCCD (phô tô mực đậm để thấy rõ số CCCD) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 03/01/2023:  Có mặt  tại  đơn vị  Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm./.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(ĐÃ KÝ)                        

TỐNG THANH NHÂN