logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 10/12/2021

17.12.21 | 1840 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Số: 1398/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  15 tháng  12  năm  2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 10/12/2021
 

I. CÓ 05 ỨNG VIÊN DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ GIẢNG DẠY MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 ÂU VĂN BẰNG   11/05/1995 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Giỏi  
2 ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI X 18/12/1996 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh Khá  
3 NGUYỄN NGỌC VINH   13/06/1999 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh Khá  
4 HỒ DIÊN TUẤN ANH   21/04/1992 BM Phần cứng và Mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin Khá  
5 PHẠM THẾ LAM   28/08/1998 BM Cơ khí sửa chữa Khoa Cơ khí Giỏi  

* Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 29/12/2021: Có mặt tại phòng Hội thảo để được hướng dẫn  thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 04/01/2022: Có mặt tại đơn vị Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

II. CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường./.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

TỐNG THANH NHÂN