logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 23/11/2020

24.11.20 | 1984 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 1782/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày   tháng  11  năm  2020

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 23/11/2020

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp loại GHI CHÚ
1

NGÔ ĐẶNG THANH

NGÂN X

29/03/98

BM Ô tô

Khoa Cơ khí Động lực

Khá  
2 NGUYỄN TRẦN QUANG HUY   01/01/97 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Khá  
3 TRẦN TẤN THIỆN   12/06/96 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện Tử Khá  
4 LÊ HOÀNG DIỆN   19/09/95

BM Điện tử công nghiệp

Khoa Điện – Điện Tử Khá  
5 VĂN CÔNG VƯƠNG TÙNG   01/09/97

BM Điện tử công nghiệp

Khoa Điện – Điện Tử Khá  
6 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG   28/07/98 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-
Lạnh
Khá  
7 TẠ Y NGUYÊN   05/03/94 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-
Lạnh
Khá  

(Tổng cộng danh sách này có 07 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 26/11/2020: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị (phòng Khách) để được hướng dẫn thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng l àm việc, ...).

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 01/12/2020: Có mặt tại đơn vị Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

TỐNG THANH NHÂN