logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 25/08/2020

26.08.20 | 1869 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 1726/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  26 tháng   08  năm  2020

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 25/08/202

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG TÁC, GIẢNG DẠY  THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA Điểm học tập GHI CHÚ
1 NGUYỄN HOÀNG NGỌC ANH X 15/01/1996 Phòng Khoa học Công nghệ-HTQT Phòng Khoa học Công nghệ -  Hợp tác quốc tế Khá  
2 NGUYỄN TRUNG THẮNG   15/03/1999 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện Tử Khá  
3 LÊ NGỌC TUYỀN X 16/06/1999 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện Tử Khá  
4 LƯƠNG THỊ THU HUYỀN X 23/09/1997 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh Khá  
5 NGUYỄN TRỌNG TÍN   07/05/1997 BM Điện lạnh Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh Giỏi  
6 ĐINH NGUYỄN BÁ TÀI   25/12/1997 BM Phần cứng và Mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin Khá  
7 LỤC HÁN TƯỜNG   06/06/1989 BM Phần cứng và Mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin Khá  

(Tổng cộng danh sách này có 07 người)

* Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 28/08/2020: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị (phòng Hội Thảo) để được hướng dẫn  thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 01/09/2020: Có mặt tại đơn vị Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

TỐNG THANH NHÂN