logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Kết quả tuyển dụng ngày 25/07/2019

26.07.19 | 761 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
Số: 991/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  26 tháng 07  năm  2019

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 ĐỢT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN  NGÀY 25/07/2019

 

I)- CÓ 08 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ GIẢNG DẠY MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN THÁI AN   07/01/1996 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 PHẠM MINH DUY   18/06/1998 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Giỏi Trợ giảng
3 LÊ THANH HIỆP   13/02/1998 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá Trợ giảng
4 NGUYỄN MINH QUỐC   23/09/1996 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
5 HUỲNH TRẤN PHI   13/10/1986 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Giỏi Thạc sĩ
6 NGUYỄN TÂM THANH TÙNG   29/03/1984 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học TB Khá Thạc sĩ
7 PHAN DƯƠNG THIÊN HỮU   20/01/1998 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Giỏi Trợ giảng
8 PHẠM THẾ LAM   28/08/1998 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Giỏi Trợ giảng

  * Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 31/07/2019: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).
  Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
  * 07g00 sáng thứ Năm ngày 01/08/2019: Có mặt tại đơn vị Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(đã ký)

TỐNG THANH NHÂN