logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 29/08/2019

30.08.19 | 778 |

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
Số: 1166/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 08 năm  2019

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 ĐỢT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN  NGÀY 29/08/2019

 

I)- CÓ 08 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ GIẢNG DẠY MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 PHAN QUỐC ĐẠT   27/04/1998 Phòng Công tác Chính trị -HSSV Phòng Công tác Chính trị  - HSSV Khá Vc nghiệp vụ
2 ĐÀO THỊ YẾN THU x 26/01/1995 Bộ môn Kinh tế (Tr. thuộc Hiệu trưởng) Bộ môn Kinh tế (Tr. thuộc Hiệu trưởng) Khá  
3 TÔ ĐÌNH DỰ   06/08/1992 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 TẠ ANH DUY   01/04/1986 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
5 PHÙNG TRIỆU TÂN   18/10/1995 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
6 PHAN THANH HUY   21/11/1997 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
7 HỒ ANH KHOA   06/11/1997 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá  
8 NGUYỄN ĐẠT SƠN   27/11/1986 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Ba ngày 03/09/2019: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).
  Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
  * 13g00 chiều thứ Ba ngày 03/09/2019: Có mặt tại đơn vị Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(đã ký)

TỐNG THANH NHÂN