logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Kết quả tuyển dụng ngày 12/04/2018

18.04.18 | 314 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 335/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  17 tháng   04  năm  2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NGÀY 12/04/2018

I)- CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN MAI ĐỈNH   23/07/1994 BM Lý luận Chính trị–Thể dục–Quân sự Khoa Giáo dục Đại cương Khá  
2 NGUYỄN VĂN   10/12/1992 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 HÀ VĂN QUÂN   03/08/1991 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá Thạc sĩ
4 TRẦN TÚ NAM KHA   02/12/1990 BM  Điện tử Truyền thông Khoa Điện tử – Tin học Khá Thạc sĩ
5 TRẦN VĂN LONG   26/02/1992 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học Khá  
6 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN   15/03/1990 BM Cơ Điện tử Khoa Cơ khí Khá Thạc sĩ

* Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 25/04/2018: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (photo mực đậm để thấy rõ số CMND) và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Tư ngày 02/05/2018: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN THANH NHÃ