logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Kết quả tuyển dụng ngày 29/05/2019

30.05.19 | 669 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 766/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  30 tháng   05  năm  2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NGÀY 29/05/2019

I)- CÓ 02 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN x 28/07/1991 Bộ môn Kinh tế (Tr. thuộc Hiệu trưởng) Bộ môn Kinh tế (Tr. thuộc Hiệu trưởng) Khá Thạc sĩ
2 NGUYỄN THỊ KIM CHI x 17/02/1996 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  

* Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 31/05/2019: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (photo mực đậm để thấy rõ số CMND) và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Hai ngày 03/06/2019: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(đã ký)

TỐNG THANH NHÂN