logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Kết quả tuyển dụng ngày 27/08/2018

29.08.18 | 546 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Số: 952/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày  28 tháng   08  năm  2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NGÀY 27/08/2018

I)- CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN ANH DŨNG   18/07/1995 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh    
2 NGUYỄN QUỐC HỒNG   01/07/1997 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh    
3 TRẦN CHÍ LÂM   24/12/1997 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh    
4 TRẦN NGỌC BẢO DUY   15/12/1995 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học Khá  
5 TRẦN HỮU LỘC   02/08/1995 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá  
6 LÊ VĂN NHÂN   01/11/1994 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá  

* Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 29/08/2018: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (photo mực đậm để thấy rõ số CMND) và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

* 07g00 sáng thứ Ba ngày 04/09/2018: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGUYỄN THANH NHÃ